Araştırma

- ESİMER, kamu ya da özel bir kuruluşun karşılaştığı yönetsel sorunların uygulanabilir çözüm önerileri için deneye ya da soruşturmaya (ankete) dayalı bilimsel bir araştırmanın tasarımından başlayıp veri derleme dahil tüm aşamalarını ESİMER danışmanlarının eşgüdümünde yürütecek araştırma takımları kurarak geniş kapsamlı araştırmalar da gerçekleştirir.

- ESİMER bireysel araştırmalar, kamu oyu yoklamaları, pazar araştırmaları ile ulusal ve uluslararası siyasal amaçlı araştırmaları yürütürken, sonuçları toplumsal ve ahlaki değerlerin yıpratılması, toplumsal barışın bozulması ve benzeri amaçlarla kullanılabilecek yönlendirilmiş araştırmalarla ilgilenmez.

- ESİMER ulusal amaçlı araştırmaların yanısıra, uluslararası kuruluş veya organizasyonların araştırmalarını da yapar. Bu araştırmaları tek başına yürütebileceği gibi, özel sektörle işbirliği yaparak da yürütübilir.

- ESİMER tüm bu araştırmaları yürütürken istatistiksel etik kurallarına uymayı taahhüt eder.