Eğitim

Yurt dışındaki üniversitelerin istatistik bölümlerinin özellikle lisansüstü eğitim-öğretim programları, öğrencilerine istatistiksel danışmanlık becerisi kazandırmayı amaçlar. Önde gelen köklü yurt dışı üniversitelerin bu programlarındaki öğrenciler istatistik bilimi alanında teorik bilgiye dayalı istatistik teknikler hakkında yeterli bilgi sahibi olduktan sonra, istatistik bölümünden ayrı bir yapılanma içindeki danışmanlık merkezlerinde araştırmacılara istatistiksel yardımda bulunan ustaların gözetiminde gerçek uygulama deneyimi kazanırlar. Bundan dolayı da, hak ettikleri lisansüstü derecelerle hemen iş yaşamlarına güvenle başlarlar. Ülkemizde ise istatistik bölümlerinin programları bu felsefe ile oluşturulmadığından, istatistik lisans üstü mezunlarından, doğrudan istatistikle ilgili bir iş ortamı bulabilenler genellikle yeterli sayıda ve çeşitlilikteki araştırma projeleri çerçevesinde araştırmacılarla birlikte ortak çalışma fırsatı yakalayabildikleri ölçüde ve oldukça uzun bir süre sonunda bu güveni kazanabilmektedir.

Bu nedenle ESİMER'in verdiği eğitim hizmetlerinin başında, lisans üstü istatistik öğrencilerinin istatistiksel danışman olabilmek için gerekli beceri ve yeterliklerin neler olduğunu ve bu beceri ve yeterliklere sahip danışmanların mesleklerini nasıl icra ettiklerini yakından izleyebilecekleri bir ortamda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı Başkanlığı ile eş güdümlü olarak yürütülecek iki yarıyıllık İstatistiksel Danışmanlık Dersi gelmektedir. ESİMER, bu dersin İstatistik Yüksek Lisans derecesi için yeterli koşul olması yolunda gerekli düzenlemeler yapıldığında, Yüksek Lisans Diploması ekinde İstatistiksel Danışmanlık Sertifikası vermeyi planlamaktadır.

ESİMER, İstatistik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Diploması ekinde İstatistiksel Danışmanlık Sertifikası‘nın da verileceği zaman gelinceye kadar yürütülmesi düşünülen lisansüstü istatistik öğrencilerine yönelik İstatistiksel Danışmanlık Sertifika Programını 2019 yılında açmak için hazırlıklarını sürdürmektedir.

Tasarımını yaptığı araştırma verilerini elde ettikten sonra bir danışmana başvurmadan uygun veri çözümleme yönteminin seçiminde ve uygulamasında özgüven kazanmak isteyen araştırmacılara yönelik olarak da ESİMER kısa süreli kurslar ve çalıştaylar da düzenleyecektir.