Hakkımızda

Merkezin Amacı

Merkezin amacı; uluslararası istatistik meslek değerleri ve ilkelerini doğrultusunda akademisyenlere, yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlara istatistiksel analiz hizmeti vermek, araştırma ve uygulama projeleri tasarlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve raporlamak, istatistik ve ilgili konularda yayın yapmak, araştırmacılara istatistik ve ekonometri üzerine eğitim kursları vermek ve sertifika programları açmak, başka kişi ve kuruluşlardan istatistiksel danışmanlık hizmeti alınarak yaptırılmış istatistiksel araştırma sonuçlarını değerlendirerek bilimsel ve istatistiksel kalite belgesi vermek.

 

Merkezin Faaliyet Alanları

1. İstatistik, ekonometri ve eğitim ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olan konular üzerinde, resmi ve özel, kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek.

2. İstatistik, ekonometri ve eğitim ile ilgili konularda yayın çalışmaları yapmak.

İstatistik, ekonometri ve eğitim ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili konularda, resmi ve özel, kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda proje çalışmalarını gerçekleştirmek, eğitim vermek ve sertifika programları açmak.

3. Başka kişi ve kuruluşlardan istatistiksel danışmanlık hizmeti alınarak yaptırılmış istatistiksel araştırma sonuçlarını değerlendirerek bilimsel ve istatistiksel kalite belgesi vermek.

4. İstatistik, ekonometri ve eğitim ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili konularda, resmi ve özel, kurum ve kuruluşların araştırma projelerini tasarlamak ve yürütmek.

5. İstatistik, ekonometri ve eğitim ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili konularda yayın çalışmaları yapmak.

6. Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek olan danışmanlık, eğitim, yayın, araştırma ve proje faaliyetleri ile ilgili olarak yerli ve yabancı, resmi, özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

7. Merkez bünyesindeki araştırma, proje ve yayın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için Merkezin kullanımına tahsis edilecek olan her türlü taşınır mallar ile taşınmaz malların ilgili mevzuat hükümlerine göre edinilmesini sağlamak.

8 İstatistik ve ekonometri üzerine yerinde ve uzaktan eğitim kursları vermek ve sertifika programları açmak.

 

Proje ve Çalışma grupları

Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmak amacıyla, öğretim elemanlarından oluşan çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri, geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler. Çalışma gruplarının faaliyetlerini Yönetim Kurulu izler ve denetler.