İstatistik Meslek Değerleri ve Etik İlkeler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Danışmanlık, Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstatistik Meslek Değerleri ve Etik İlkeleri aşağıdaki başlıklarda paylaşıldığı gibidir:

Meslek İlkeleri

 • Bağımsız, tarafsız ve sorumluluk sahibi olmak
 • İstatistik bilgisini toplumun ortak çıkarları için kullanmak
 • Sözel ve yazılı olarak, etkin biçimde iletişim kurabilme yeteneğine sahip olmak
 • Sorunların çözümü için analitik düşünce yapısına sahip olmak
 • Veri toplama ve istatistiksel yöntemlerin amaca uygunluğundan sorumlu olmak,
 • Verilerin gizliliği konusunda duyarlı olmak
 • İstatistik ile ilgisi olan veya olmayan kişi/kuruluşların istatistik ile ilgili sorunları çözmesine yardım etmek için istekli  olmak
 • İstatistiksel yöntemler hakkında yeterli bilgiye sahibi olmak
 • Bilgisayar ve istatistik programlarını etkin biçimde kullanabilmek
 • İstatistiksel yöntemleri doğru kullanmak veya yeni durumlara uyarlayabilmek
 • İstatistik alanındaki yenilikleri yakından takip etmek
 • İşin başarılmasına yetecek kadar istatistik yöntemleri kullanmada öz güven sahibi olmak
 • Önerilen istatistiksel çözümün geçerliliğine danışanı/ilgili kurumu inandırmak ve doğru önlemin alındığını göstermek
 • Verilerin derlenmesinde kendi deneyimini geliştirmek
 • İstatistiksel yöntem ve sonuçları denetlemek, süreci izlemek ve sonlandırmak
 • Danışandan gelecek baskılardan etkilenmeden istatistik bilimini kullanmak ve sonuçlar üretmek
 • Danışanın bildirdiği süre bitimlere uymak
 • Danışanın uzmanlık konusunu anlamak için çaba sarf etmek ve onun ile benzer dilden konuşabilme yeteneğinin olması
 • Danışanlarla  danışmanlık hizmeti süresince düzenli olarak iletişimde bulunmak
 • İstatistik analiz sonuçların mantıksal tutarlılığı ve yeterliği için çalışmak, aksi durumlarda sonucu danışana iletmek ve çözüm önerisi getirmek
 • Danışanların kendi raporlarını yazmalarına ve raporlama sürecine yardım edebilmek

Etik İlkeler

 • Doğru sonuçları verecek istatistiksel yöntemleri kullanmak ve tarafsızlık ilkesinden vazgeçmemek.
 • İstatistiksel analiz sonucunda ortaya çıkabilecek yanlış yorumlama ve sonuçların yanlış kullanıma karşı önlem almak.
 • İstatistik analiz sonuçları ile ilgili yol gösterme sürecinde kendi yetkinlik alanında kalmaya dikkat etmek ve gerekirse konuyla ilgili uzmanlığı olanların görüşünü almak.
 • İstatistiksel analiz yöntemleri kullanılarak önerilen yöntemle birlikte, seçeneklerin üstünlük ve zayıf yönleri konusunda danışan kişiye/kuruma tarafsız bir değerlendirmede bulunmak.
 • Önerilen istatistiksel araştırma için önceden belirlenmiş sonuçların çıkarılmasına yönelik sözleşme koşullarını red etmek.
 • Toplumun istatistik bilimine olan güvenini korumak adına, sonuçların güvenilirliği konusunda doğru açıklamalar yapmak
 • Araştırma kapsamındaki denekleri, her tür zarara karşı korumak.