ESİMER Danışmanlık Türleri

ESİMER çatısı altında hizmet veren danışmanlar, İstatistik Meslek Değerleri ve Etik İlkelerinden ödün vermeyen akademisyenlerdir ve danışan konumundaki araştırmacıların da bundan memnuniyet duyacaklarından emindirler. Bir danışmanlık hizmetinin başarısı, her şeyden önce Danışan ve Danışmanın Karşılık Yükümlülük ve Sorumluluklarını içtenlikle benimsemiş olmalarını gerektirir. Bu nedenle ESİMER’den bir danışmanlık isteğinde bulunmadan önce ESİMER’in paylaştığı meslek değerleri ve etik ilkeler çerçevesinde tanımlanan danışan ve danışmanın karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri hakkında bilgi edinmiş olmanızı umuyoruz.

ESİMER, danışanların gereksinimi doğrultusunda  farklı kapsamlarda danışmanlık verir :

Temel Danışmanlık  

Kurumsal ve geniş kapsamlı projeler dışındaki tüm akademik amaçlı bireysel projelere verilecek danışmanlık hizmeti, danışan-danışman ve bir danışman yardımcısının buluştuğu bir oturumla başlar. Bu ilk oturumdaki danışmanlık; araştırma tasarımı, yöntem seçimi, veri tabanı tasarımı, veri çözümleme, bulguların yorumu vb konularda danışana önerilerde bulunma ve yol gösterme biçimindeki danışmanlık hizmetidir. Temel danışmanlık hizmeti veren bir danışmandan nelerin beklenebileceğini, Bir Danışmandan Neler Beklenebilir? başlıklı yazıda bulabilirsiniz.

Sınırlı-Sorumlu Danışmanlık 

Araştırmanın nasıl yürütülebileceği ya da veri çözümlemenin hangi yöntemle ve nasıl yapılabileceği üzerine öneri ve yol göstermenin ötesinde, araştırma tasarımından sonuçların yorumlanmasına kadar yapılması gereken işlerde de danışmanın kapsamı ve süresi belirli bir sorumluluk üstlendiği danışmanlık hizmetidir.

Sorumlu Danışmanlık-Araştırma Ortaklığı 

ESİMER Danışmanı‘nın, geniş kapsamlı ve uzun süreli bir çalışma sonucunun çeşitli kitlelere iletilmesine yönelik makale, bildiri, rapor gibi her türlü yayında ortak-yazar; mali destekli bir projenin hazırlanması, yönetilmesi, ve yürütülmesinde proje bütçesinden desteklenen eş-güdümleyici, danışman ve araştırmacı gibi konumlarda hizmet verdiği danışmanlık biçimidir.