ESİMER Danışmanlık Ücreti

Danışmanlık Harcı 

ESİMER çatısı altında danışmanlık hizmeti veren danışmanlar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin akademik birimlerinde tam gün esasına göre çalışan kadrolu istatistikçiler olup, olağan akademik faaliyetlerini aksatmadan ESİMER için fazla mesai yaparak danışmanlık hizmeti verebilmektedir. Şu andaki yasal çerçeve kapsamında ESİMER’e kadrolu akademisyen atanamamakta ve ESİMER verdiği hizmetleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi kanalıyla uzman istatistikçilerden hizmet satın alarak yerine getirebilmektedir.

Bu nedenle ESİMER’in vereceği hizmetler için gerekli tüm giderler, ESİMER tarafından hazırlanarak Rektörlük onayından geçirilecek Yıllık Tahmini Bütçe çerçevesinde belirlenen Danışmanlık ve Eğitim Harçları ile karşılanmaktadır.